اسکرچ – Scratch

سکرچ یک زبان برنامه نویسی برای کودکان است که توسط آزمایشگاه کودکستان دانشگاه MIT آمریکا طراحی شده است.
این زبان، دستورالعمل هایی رابرای والدین و مربیان کودک ارائه کرده است تا در اختیار کودکان قرار دهند.
کودکان با قرار دادن دستور ها کنار یکدیگر و ترکیب کدها به شکل پازل، قادر خواهند بود تا دستوراتی کاربردی را بنویسند و با کدها آشنا شوند. با آموزش این زبان کودکان می توانند خلاقیت های خود را در زمینه ی کدنویسی به صورت آنلاین به اشتراک بگذارند.