جهت طرح شکایات و مشکلات خود میتوانید آن را از طریق ایمیل support@clickkoudak.ir و یا تکمیل فرم زیر مطرح نمایید. در اولین فرصت به آن رسیدگی و پاسخ داده خواهد شد.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

به اشتراک بگذارید: